Que inclúe o prezo?

 

O prezo da ensinanza inclúe:


a) Ensinanza regrada

b) Contidos educativos de ensinanza complementaria con ampliación horaria con respecto á ensinanza regrada:

 • Dentro do horario lectivo, ampliación horaria en todos os cursos (EI, EP, ESO) tanto en materias de ensinanza regrada, como en idiomas e ensinanzas artísticas (inglés, francés, teatro, coro, banda infantil, instrumentos populares e baile tradicional, plástica, etc).
 • Departamento de Orientación e Servizo Psicopedagóxico.
 • Clases de reforzo pedagóxico fóra do horario lectivo de 5º EP a BAC.
 • Ensinanza de linguas estranxeiras: Inglés dende os 2 anos; Francés obrigatorio en 1º ESO e 2º ESO, optativo de 3º ESO a 2º BAC.
 • Viaxes e saídas de estudo de 1 día e estancias na Granxa de Barreiros
 • Aplicación directa das TIC’s nas aulas. Intranet-internet, Inglés comunicativo, Aula Multimedia, Software educativo.


c) Outros servizos incluidos no prezo:
    

 • Almorzo de media mañá e merendas para os que asisten ás actividades extraescolares.
 • Seguros Escolares. Responsabilidade civil e de accidentes. Asistencia médica.
      


 d) Servizos non incluidos no prezo:

 • Material escolar: cadernos, libros de texto, lápises, fotocopias, folios, material funxible, libros biblioteca, material audiovisual, informático, é dicir, todo o que o alumnado necesita para o desenvolvemento da actividade escolar.
 • Viaxes de estudo de máis de 1 día, Intercambios con centros estranxeiros, etc.


Ensinanza extraescolar


ESCOLA DE ARTE E LECER (Oferta de programa extraescolar)

CENTRO AUTORIZADO DE MÚSICA (Grao Elemental e Profesional)

(descontos para alumnos do Colexio Fingoi)

ESCOLA DE MÚSICA (dende música para bebés ata ensinanza de adultos de calquera idade)

AULA DE MÚSICA TRADICIONAL

ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIS

CAMPAMENTO URBÁN “VERÁN FINGOI”


Formalización do pago

 • Os prezos establecidos pasaránse en 10 mensualidades de setembro a xuño.
 • Pagarase mes adiantado a través de domiciliación bancaria.
 • As familias con 2, 3 ou máis fillos/as inscritos: descontarase directamente a porcentaxe correspondente no concepto de ensinanza.
 • Petición de baixa: deberá comunicarse só en Secretaría antes do día 30 de cada mes. Do contrario a baixa non surtirá efecto para o mes seguinte, debéndose aboar o importe íntegro do devandito mes.

 

Formalización de matrícula

O abono da matrícula é imprescindible en concepto de reserva de praza e sen proceder á súa devolución.

 

 

 


 

FaLang translation system by Faboba

Rúa Aviación Española, 37 - 27002 Lugo - Tel: 982 221 630 - secretaria@fingoi.com - GPS: 42.998268, -7.554034